“K”ENT

Yeni Normallerin Yeni Alanları: Mekan-Salgın İlişkisi

Online 21 Nisan 2021

21 Nisan’da dijital olarak gerçekleşen “Yeni Normallerin Yeni Alanları: Mekan-Salgın İlişkisi” atölyesinde Onur Atay, açılışta kısa bir sunuşla kamusal-özel alan ayırdının ve dönüşümünün yakın dönem kronolojisini aktarırken, pandemi sonrasındaki mekânsal pratiklerini de örnekler üzerinden özetledi. Sunuş sonrasında gruplara ayrılan katılımcılar, daha önceden belirlenen ölçek ve senaryo dahilinde kendi salgın sonrası alanlarını, mekânlarını ve pratiklerini tasarlama imkânı buldu. Atölye sonucunda salgının yarattığı etkinin mekânsal tepkisinin canlandırılması, sorgulanması, birlikte ve katılımcı bir biçimde değerlendirilmesi sağlandı.
Atölyenin başındaki sunumu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.