“K”AMU

Kentsel Kavramlar Sözlüğü; “Tabu Oyunu" Atölyesi

Roots Cafe 23 Mart 2021

Urban.koop Kentsel kavramlar sözlüğü programı, kentsel gelişimin terminolojik ve kavramsal dünyasına odaklanarak, kent tartışmalarının üzerinde şekillendiği trend, terminolojik kavramların farklı anlamları ve etimolojisi tartışan bir etkinlikler serisidir. Kentsel eğilimlere yön veren kavramların algılanma ve aktarılma süreçlerini değerlendirilerek "kentsel kavramların" coğrafyaya ve mekana özgü nasıl yorumlandığını haritalamayı amaçlar. Kente dair kamuoyu tartışmalarını şekillendiren kavramlar ve terminoloji üzerine ne kadar mutabık olduğumuz sorusunu sorar. Kavramların terminolojik anlamı ve zamanla ifade ettiği anlam arasındaki katmanlarda bir yolculuk yaparak, anlamlar arasındaki bağı keşfetmeyi hedefler.
Atölye çalışmasında, bir tanesi kent çalışmaları ve tartışmaları konularında aktif uzmanlardan, diğeri ise mesleki formasyonu olmayan, ancak kentsel ölçekte bir tartışmada taraf olan katılımcılardan 2 grup oluşturarak, dilimize yerleşmiş temel “kentsel kavramlar” üzerine hazırlanmış bir “tabu” oyunu oynanmıştır. Atölye çalışması, belirli anahtar kelimeleri kullanmadan bu kavramları tartışarak, anlamların ne şekilde kaymaya uğradığını, hangi bağlamlarda kullanıldığı, nasıl anlatıldığı, ne anlaşıldığı üzerine bir deney olarak tasarlanmıştır.
Atölye süresi: 120 dakika
Sunuş ve tanışma: 20 dakika
Tabu oyunu ve tartışma: 75 dakika
Değerlendirme: 25 dakika