Sergiler

KTSM, dünyanın sanat ve tasarımla daha yaşanabilir olacağına inananlara ve bu amaç uğrunda çalışanlara alan yaratıyor.